Skov-hastrup.dk

 • Øg font størrlesen
 • Standard font størrelse
 • Mindsk font størrelsen

Referat af generalforsamling i Skov-Hastrup Bylaug 2010

Email Udskriv PDF

Afholdt torsdag den 18. marts 2010 kl. 19.30

Hent referatet i PDF
Hent regnskabet som PDF

Deltagere: 14 personer (heriblandt 6 fra bylauget)

 

1. Valg af dirigent

Tom fra savværket blev valgt som dirigent og meddelte at generalforsamlingen var lovlig varslet og gyldig.

 

2. Formandens beretning

Vi fik renset gadekæret sidste forår den 19. april, hvor vi startede kl. 10.00 med kaffe og morgenbrød.

 

Sankt Hans i Jacobs Lade forløb som det plejer - hyggeligt med spisning og sang ved bålet.

 

Høstfesten blev i sidste øjeblik flyttet til skolestuen, efter et vindpust havde løftet partyteltet og beskadiget det. Desuden begyndet det at regne lidt. Skolestuen blev hurtigt indrettet med borde og stole til høstfesten.

Tak til Liselotte og Peter for lån.

Vi fik helstegt pattegris og tilbehør som deltagerne hver især havde taget med.

 

Fastelavn holdt vi i år (2010) som noget nyt ved gadekæret. Formanden havde aldrig oplevet så mange deltagere og hyggeligt var det. Der blev kronet både store og små kattedronninger og kattekonger.

 

Første gadekærskomsammen blev afholdt allerede dagen efter fastelavn.

Det var koldt men hyggeligt i mørket og der var bål i bålfadet ved gadekæret.

 

3. Regnskab

Regnskabet er godkendt af revisorerne John og Jørgen Thomsen.

 

Året 2009 startede med ca. 7.000 kr. i beholdningen.

Fastelavn var som sædvanlig gratis og kostede 1.253 kr.

Sankt Hans bød ikke på de store indkøb, men hvilede i sig selv.

 

Høstfesten gav et underskud på 936 kr. som dels skyldes fejl i antal deltagere og indkøb af øl og vand (som normalt foretages ved Sankt Hans).

 

39 kontingenter blev opkrævet samt 5 ekstra kontingenter for 2008 (for sent betalt).

 

Abonnementer på hjemmesiden skov-hastrup.dk blev til 3 stk. af hver 200 kr.

En tak til sponsorerne Mikkel, Glædebjerggaard og Ærtebjerggård for deres bidrag.

 

Resultat endte med ca. 8.600 kr. i beholdningen ved slutningen af året. Regnskabet er vedhæftet referatet og kan desuden ses på skov-hastrup.dk.

 

4. Forslag, herunder fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev vedtaget uændret på 100 kr.

 

5. Valg til bestyrelse

 •  
  •  

    Keld Solmer-Hansen og Søren Madsen modtog genvalg.

     

6. Valg af revisorer

John Rasmussen og Jørgen Thomsen blev genvalgt som til revisor.

 

7. Valg af suppleanter

  Nanna Hammer Jensen, Liselotte Uhrenholt og Willy Madsen modtog genvalg.

   

8. Eventuelt

Der blev spurgt til en eventuel etablering af legeplads ved gadekæret. Konklusionen på svarene blev, at dels er al jorden ikke fællesjord (Bylaugets) og at en etablering af en legeplads stiller høje krav til sikkerhed – og hvem bliver eventuelt stillet til ansvar ved uheld.

Bylauget vil tage det op på et kommende møde.

 

Der blev spurgt til om nogen vidste hvad der skal ske den nu tomme grund på Kvandrupvej 1. Ingen svar, Bylauget er ikke bekendt med hvad der skal ske.

 

Hanne og Dan flyttede juni 2010 til Tjebberup ved Holbæk. Hanne blev ønsket tillykke af forsamlingen. På Skovhastrupvej 19, er Marie Louise og Thomas nu flyttet ind. Vi byder dem velkomne og de skulle have modtaget velkomstbrochure.

 

Bylauget takker Liselotte og Peter for lån af skolestuen.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Skov-Hastrup Bylaug

www.skov-hastrup.dk

Senest opdateret: Onsdag, 29. september 2010 19:52  

Søg på Google